Last edited by Brar
Monday, July 13, 2020 | History

4 edition of Y Beibl yng Nghymru = found in the catalog.

Y Beibl yng Nghymru =

Y Beibl yng Nghymru =

The Bible in Wales.

 • 100 Want to read
 • 32 Currently reading

Published by Llyfrgell Genedlaethol Cymru in Aberystwyth .
Written in English

  Subjects:
 • Bible.,
 • Bible.

 • Edition Notes

  ContributionsNational Library of Wales.
  Classifications
  LC ClassificationsBS445
  The Physical Object
  Paginationvii,93p.,16p. of plates ;
  Number of Pages93
  ID Numbers
  Open LibraryOL20033443M
  ISBN 100907158366
  OCLC/WorldCa21928303

  Y Diwygiad Methodistaidd yw'r term a ddefnyddir am yr adfywiad crefyddol yn y ddeunawfed ganrif yng Nghymru, a gysylltir yn bennaf a Daniel Rowland, Howell Harris a William Williams, yn adfywiad o fewn Eglwys Loegr ar y cychwyn, ond yn ddiweddarach, arweiniodd at greu'r Methodistiaid Calfinaidd, yn awr Eglwys Bresbyteraidd Cymru, fel enwad g: book. Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales, Cardiff. likes 2 talking about this. Eglwysi Ynghyd yng Nghymru Churches Together in Wales.

  Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales June 14 at AM Join Bishop Gregory, the Bishop of St Asaph and members of the Denbigh . cy Mae’r cylchgrawn hwn yn trafod pam mae’r Beibl yn llyfr unigryw, a sut y mae’n gallu ein helpu ni.” en As you know, that memorandum is the de facto rule book of how devolution works in the UK and, unfortunately for us, the current edition predates the Government of Wales Act by five years and so does not fully reflect the.

  See more of Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales on Facebook. Log In. or. Create New Account. See more of Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales on Facebook Beibl Byw / Recent Post by Page. Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales. Today at AM. Yvonne sy'n mynychu cinio Menywod yng Nghymru yng Nghaerdydd heddiw. Mae'r menywod yn dathlu 25 mlynedd o'r digwyddiad eleni ac mae 'na ymwelydd arbennig iawn yno'n dathlu hefyd.


Share this book
You might also like
Understanding Christian missions

Understanding Christian missions

Mind Your Business

Mind Your Business

Case studies in school accountability.

Case studies in school accountability.

On board the Titanic

On board the Titanic

Gifts of the gods?

Gifts of the gods?

True Brits

True Brits

A botanical catechism

A botanical catechism

Equality rights advocacy and judicial education

Equality rights advocacy and judicial education

Pre-Raphaelite Brotherhood

Pre-Raphaelite Brotherhood

For the right

For the right

new composer.

new composer.

The naked pint

The naked pint

Bigness is the enemy of humanity

Bigness is the enemy of humanity

Y Beibl yng Nghymru = Download PDF EPUB FB2

Y Beibl yng nGhymru = The Bible in Wales. [National Library of Wales.;] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Book: All Authors / Contributors: National Library of Wales.

ISBN: OCLC Number: Cafodd y fersiwn diwygiedig o'r Beibl ei gyhoeddi yna’r gyfrol hon yw’r un mae pobl hyd heddiw yn ei galw yn Feibl William Morgan. Y cyfieithiad diwygiedig hwn o’r Beibl fu’r cyfieithiad safonol yng Nghymru hyd Hwn oedd y Beibl y cerddodd Mary Jones i’r Bala i’w brynu.

Rydym yn cynnig gweithgareddau, adnoddau a'r Beibl yn Gymraeg, yn dathlu cychwyniad Cymdeithas y Beibl yng Nghymru ac yn helpu pobl o bob oed i gydnabod gwerth y Beibl yn y. Mae’r tîm yng Nghymru yn gweithio i annog, arfogi a chefnogi pobl yng Nghymru i ddarllen y Beibl ac i’w ddeall yn well.

Beth a wnawn. Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg. Yn cyhoeddwyd Y Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, ac yn cyhoeddwyd mewn print am y tro cyntaf, sef y cyfieithiad mwyaf newydd o’r. Catalog o argraffiadau Cymraeg o'r Beibl gan amryw o ysgolheigion yw Y Beibl yng Nghymru.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Yn roedd y gyfrol mewn print. Disgrifiad byr. Catalog a baratowyd ar gyfer arddangosfa 'Y Beibl yng Nghymru', a gynhaliwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym mis Hydref Gweler hefyd. Rhestr llyfrau CymraegAwdur: amryw. Cafodd y fersiwn diwygiedig o'r Beibl ei gyhoeddi yna’r gyfrol hon yw’r un mae pobl hyd heddiw yn ei galw yn Feibl William Morgan.

Y cyfieithiad diwygiedig hwn o’r Beibl fu’r cyfieithiad safonol yng Nghymru hyd Hwn oedd y Beibl y cerddodd Mary Jones i’r Bala i’w g: book. ' Y BEIBL YNG NGHYMRU' Regional Programme Wales, 22 May View listing in magazine. Synopsis. Edit Submit Cancel We have produced a Style Guide to help editors follow a standard format when editing a listing.

If you are unsure how best to edit this programme please take a moment to read it. Cymdeithas y Beibl yng Nghymru. Bible Society has its roots in Wales. It was in Wales that Mary Jones made her famous walk to buy a Bible in her own language – Welsh – and her determination to own a Bible she could read for herself inspired Revd Thomas Charles and others to establish the British and Foreign Bible Society in Y Beibl mewn Cymraeg llafar syml.

Ar y safle hwn cewch fersiwn o'r Beibl y gallwch chwilota drwyddo, yn ogystal ag adnoddau ar bob pennod i'ch helpu i'w ddarllen, ei ddeall a'i astudio. Mae yma hefyd lu o adnoddau i eglwysi ac ysgolion - Adnoddau y gallwch eu lawr-lwytho a'u defnyddio yn rhad ac am ddim!Missing: book.

Cafodd y fersiwn diwygiedig o'r Beibl ei gyhoeddi yna’r gyfrol hon yw’r un mae pobl hyd heddiw yn ei galw yn Feibl William Morgan. Y cyfieithiad diwygiedig hwn o’r Beibl fu’r cyfieithiad safonol yng Nghymru hyd yr 20fed ganrif. Hwn oedd y Beibl y cerddodd Mary Jones i’r Bala i’w brynu. Ewch draw i wefan Cymdeithas y Beibl i gael copi 📚 "Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited" Number Cytûn is a registered charity Number: Registered Office RoomHastings House, Fitzalan Court, Cardiff CF24 0BL g: book.

'Y BEIBL YNG NGHYMRU' Regional Programme Wales, 24 April View listing in magazine. Synopsis. Edit Submit Cancel We have produced a Style Guide to help editors follow a standard format when editing a listing.

If you are unsure how best to edit this programme please take a moment to read it. Mab enwocaf y ddinas yw’r bardd Dylan Thomas (); mae amgueddfa wedi’i chyflwyno iddo, Canolfan Dylan Thomas, a Llwybr Dylan Thomas o amgylch rhai o dirnodau ei fywyd a’i weithiau.

Ymhlith yr amgueddfeydd eraill y mae Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau sy’n cynnwys hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru. 🎉 beibl. net - i bobl ifanc ar gael heddiw. 🥳 Mae modd ichi brynu'r Beibl newydd sbon yma o heddiw ymlaen.

Ewch draw i wefan Cymdeithas y Beibl i gael copi 📚 Bydd Meleri Cray a Joseff Edwards ar raglen Heno am 7 o'r gloch i sôn mwy amdano.

Cofiwch wylio. Beibl Peter Williams, Daeth chwyldro arall ym pan ddaeth y fersiwn fwyaf adnabyddus o'r holl Feiblau diweddar allan, sef Beibl Peter Williams. Roedd y cyhoeddiad hwn yn chwyldro, oherwydd iddo fod y Beibl cyntaf i'w argraffu yng g: book.

Y Beibl hwnnw nid y Beibl William Morgan gwreiddiol buom yn ei ddefnyddio hyd nes cael y Beibl Cymraeg Newydd yn Mae llawer o ddigwyddiadau am gael eu trefnu yn ystod y flwyddyn i ddathlu'r pen-blwydd arbennig yma.

Hoffwn ar ran y pwyllgor bach sydd yn ymwneud a threfniadau'r dathlu eich gwahodd i Oedfa Ddathlu yng Nghapel Tabernacl, Yr. Sut y bydd unrhyw fodelau masnach yn y dyfodol yn effeithio masnach amaethyddol yng Nghymru, gan gynnwys lefelau masnach, tollau ac allforio bwyd a diod o Gymru.

Pa rôl, os o gwbl, y dylai’r gweinyddiaethau datganoledig eu chwarae ym mholisi masnach y DU, a sut y gellir adlewyrchu prif fuddiannau Cymru orau ym mlaenoriaethau masnachu’r DU. Mae Teledu Cristnogol Cymru yn un o brojectau Cyngor Ysgolion Sul, ac yn ceisio gweithredu fel hwb canolog i arddangos yr ystod a’r cyfoeth o adnoddau ffilm sydd ar gael yn y Gymraeg erbyn hyn.

Mae yma dros 25 ‘sianel’ o gynnwys, a dros o eitemau cyfrwng ffilm, ac yn tyfu’n wythnosol. [ ]Missing: book. Crefydd yng Nghymru: Dynodwyr; Cyfieithiad newydd o'r Beibl i'r Gymraeg yw a gyhoeddwyd yn gan Gymdeithas y Beibl. Dyma'r Beibl mewn iaith hawdd i'w deall.

Mae wedi'i gyfieithu o'r ieithoedd gwreiddiol (Hebraeg a Groeg) i Gymraeg llafar, syml Missing: book. Y 19eg ganrif oedd oes aur y baledwyr yng Nghymru, pan gafodd digonedd o ganeuon eu cyfansoddi a'u perfformio mewn ffeiriau, marchnadoedd a thafardai.

Mae nifer fawr o'r bobl a recordiwyd ar gyfer y cannoedd o dapiau yn archif sain yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan yn cyfeirio at y baledwyr crwydrol yma.

Bertie Stephens oedd un o'r rhain. Y BEIBL YNG NGHYMRU. Regional Programme Wales, 19 June At present this site reflects the contents of the published Radio Times BBC listings. We will retain information submitted to us for possible future use, to help fill in gaps in the data and to help us bring the BBC’s broadcast history to life, but we will not be publishing it.Y DDRAMA YNG NGHYMRU [Evans, Elsbeth] on *FREE* shipping on qualifying offers.

Y DDRAMA YNG NGHYMRUAuthor: Elsbeth Evans.‎Yn yr eLyfr hwn fe gewch: Ddysgu am gefndir Cestyll yng Nghymru. Darganfod Cestyll ledled Cymru. Chwilota trwy gasgliadau Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Dim ond ychydig o gestyll Cymru a welir yn yr eLyfr hwn.